Základní typ prvopočátku námi vybraného podnikatelského záměru: 
námět/patent/vize, kontakty, zakázka na klíč, knowhow/technologie, živnost, NET/MLM projekt...

Podnikatelský plán:
detailní popis podnikatelského záměru - cíl, rizika (SWOT analýza - silné a slabé stránky, potenciál a hrozby), strategie, náklady, investice, příjmy, relevantní legislativa, ...

Výzkum trhu:
zákazník (modelové situace, typy, očekávání...), konkurence, trendy kratkodobé a dlouhodobé, podobné srovnatelné nebo zástupné produkty/služby ...

Marketing:
plán (hlavní rysy produktu/zákazníka/využití/přínosu/individuální odlišení na trhu...), 
marketingový mix, scénář (časový rámec a návaznosti pro jednotlivé části kampaně), 
nástroje (možnosti kombinování různých vlastností metodou 5P - price/people/place/product/promotion), 
média (internet, tisk, billboard, polepy, rekl.předměty, partneři, reference, sponsoring, ...)

Fáze projektu:
příprava (minimální náklady či investice, shromažďování informací, varianty řešení), 
Start Up (zahájení realizace projektu včetně investic a nákladů), 
Walley of Death (realizace projektu dokončena, postupné plnění obchodního plánu a získávání příjmu k pokrytí nákladů a investic), 
první 1-2 roky (zefektivňování činností pro plnění obchodního plánu a uplatnění produktu na trhu, minimalizace nákladů a zvyšování příjmu),
rozvoj (inovace, konkurenceschopnost,rozšiřování trhu...)

Image projektu
logo, slogan, barevný styl a typ písma, corporate design, internetová a video prezentace, PR akce, zahájení/uvedení na trh/představení... 

Řízení projektu:
řízení zdrojů - tým, finance, informace, náklady, měření, opatření, nástroje LEAN, reklamace a zlepšování...

(Basic level)

zpět ...