Pro firmy s vysokou konkurenceschopnosti jsou samozřejmostí tyto základní systémy a nástroje:

QMS ISO řady 9000 a 14000 (komplexní celofiremní systém řízení kvality splňující požadavky předepsané konkrétní normou v několika oblastech)

World Class Company - LEAN manufacturing - vyhledávání 8 druhů ztrát ve firemních procesech, tj redundadní, neefektivní, ztrátové, nákladné v těchto oblastech: transport/neefektivní manipulace/nadvýroba/čekání/zásoby/nekvalita/opravy/nevyužitá kreativita.

TPM (Total Productive Maintenance) - Totálně produktivní údržba zejména pro výrobní společnosti, kdy údržba a opravy snižují výrobu a zvyšují náklady díky neefektivnímu řízení zdrojů.

Six Sigma - komplexní systém pro efektivní zvyšování kvality a produktivity vedený specialisty (Yellow, Green and Black/Master Belt level).

Další obecné praktické nástroje:
analytické: Fishbone - Ishikawa - 6M, Benchmark, Balanced Scorecard, VSM, ...
motivační: Kaizen
kvalitativní: Jidoka, PokaYoke,...
inovační: Re-engineering, 3J5S, SMED...
řízení a plánování: kanban...

zpět ...