Procesní řízení:
metoda 5W1H (komplexní specifikace procesů, zodpovědnosti  a úkolů - what, who, where, when, why, how), cyklus PDCA (Plan, Do, Check, Act), matice zodpovědnosti a zastupitelnosti, cíle a plánování jejich dosažení, kontrolování, měření, systémové změny ... 

Komunikace:
pravidla a nástroje interní komunikace, sdílení informací, porady, reporting, Problem Solving

Prezentace:
PR, vize společnosti, cílů, stavu a výsledků, vývoje (produktu, trhu, podnik.subjektu), účelu realizovaných opatření ...

Kvalifikace a firemní kultura:
teambuilding akce, zvyšování kvalifikace, školení a trénink, motivace

Rozvoj:
udržování konkurenceschopnosti, inovace produktu, kaizen, brainstorming, snižování nákladů, zvyšování produktivity a efektivity

(Start Up level) (Expert level)

zpět ...